Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author
1 Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết 21/04/10 Bộ Tài chính
2 Thông tư 67/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ 21/04/10 Bộ Tài chính
3 Thông tư 46/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 07/04/10 Bộ Tài chính
4 Quyết định 411/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 30/03/10 Bộ Xây dựng
5 Thông tư 07/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 29/03/10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6 Quyết định 290/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu 26/02/10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7 Thông tư 22/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng 11/02/10 Bộ Tài chính
8 Thông tư 04/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 10/02/10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
9 Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu 07/02/10 Thủ tướng Chính phủ
10 Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 07/02/10 Thủ tướng Chính phủ
11 Thông tư 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 31/01/10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12 Quyết định 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010-2020" 28/01/10 Thủ tướng Chính phủ
13 Thông tư 03/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp 26/01/10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 22/01/10 Uỷ ban nhân dân TP. HCM
15 Thông tư 11/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 18/01/10 Bộ Tài chính

Page 1 of 3

TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luatdoanhnghiep.org  - Website: www.luatdoanhnghiep.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luatdoanhnghiep.org - Website: www.luatdoanhnghiep.org